Abu Simbel Sun Festival

$ 875
6 Days The Nile & Abu Simbel Festival
6 Days – 5 Nights
$ 795
6 Days Abu Simbel & Dahabiya Tour
6 Days – 5 Nights
$ 1450
9 Days Egypt Jewels & Abu Simbel Sun Festival
9 Days – 8 Nights
$ 1800
10 Days Cairo, The Nile & Abu Simbel Sun Festival
10 Days – 9 Nights